فهرست کامل دانشگاه های اروپا

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

آلمان - اروپا
Schlossplatz 2 Münster 48149 North Rhine-Westphalia Germany

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (دانشگاه مونستر) یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در سال 1780 تأسیس شد که در محیط شهری شهر متوسط مونستر (محدوده جمعیتی 250,000-499,999 ساکنان-West Rhphaliine) واقع شده است. Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) که به طور رسمی توسط وزارت فرهنگ و هنر لندز نوردراین-وستفالن (وزارت فرهنگ و علوم نوردراین-وستفالن) به رسمیت شناخته شده است، یک دانشگاه بسیار بزرگ است (محدوده ثبت نام با رتبه یکسان: 40،900-4090 دانشجو) موسسه آموزش عالی آلمان Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 240 ساله آلمانی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 10-20٪ است که این سازمان آموزش عالی آلمان را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. WWU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 242

دانشگاه واگنینگن

هلند - اروپا
Droevendaalsesteeg 4 Wageningen 6708 PB Gelderland Netherlands

دانشگاه واگنینگن (دانشگاه و تحقیقات واگنینگن) که در سال 1918 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر بزرگ واگنینگن (محدوده جمعیت 10000 تا 49999 نفر)، گلدرلند واقع شده است. دانشگاه واگنینگن (WUR) که رسما توسط وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و علوم هلند (وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند) به رسمیت شناخته شده است، یک آموزش عالی هلندی با اندازه متوسط (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 9000-9999 دانشجو) است. موسسه، نهاد. دانشگاه واگنینگن (WUR) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. WUR همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 243

دانشگاه لنکستر

انگلستان - اروپا
Bailrigg Lancaster LA1 4YW North West England United Kingdom

دانشگاه لنکستر که در سال 1964 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط روستایی شهر بزرگ لنکستر (محدوده جمعیت 10,000-49,999 نفر)، شمال غربی انگلستان واقع شده است. دانشگاه لنکستر (LU) که به طور رسمی توسط شورای خصوصی به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط بریتانیا (محدوده ثبت نام تک رتبه: 10000-14999 دانشجو) است. دانشگاه لنکستر (LU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این مؤسسه آموزش عالی 56 ساله بریتانیا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 20-30٪ است که این سازمان آموزش عالی بریتانیا را به یک موسسه بسیار انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. LU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 244

دانشگاه در برگن

نروژ - اروپا
Muséplassen 1 Bergen 5007 Hordaland Norway

Universitetet i Bergen (دانشگاه برگن) یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در سال 1946 تأسیس شد که در محیط شهری شهر متوسط برگن (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر) هوردالند واقع شده است. Universitetet i Bergen (UiB) که رسماً توسط Kunnskapsdepartementet، Norge (وزارت آموزش نروژ) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی نروژی مختلط (محدوده ثبت نام تک رتبه: 15000-19999 دانشجو) است. Universitetet i Bergen (UiB) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 74 ساله نروژی دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UiB همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 245

دانشگاه پلی تکنیک والنسیا

اسپانیا - اروپا
Camino de Vera, s/n Valencia 46022 Valencian Community Spain

Universidad Politécnica de València (دانشگاه فنی والنسیا) که در سال 1968 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ والنسیا (محدوده جمعیت 500,000-1,000,000 نفر)، جامعه والنسیا واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در Alcoy است. Universidad Politécnica de València (UPV) که به طور رسمی توسط وزارت دانشگاه های اسپانیا (وزارت دانشگاه های اسپانیا) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی اسپانیایی مختلط (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 30000-34999 دانشجو) است. Universidad Politécnica de València (UPV) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 52 ساله اسپانیایی دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 80-90٪ است که این سازمان آموزش عالی اسپانیایی را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UPV همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 249

دانشگاه لیل

فرانسه - اروپا
42 rue Paul Duez Lille 59000 Hauts-de-France France

دانشگاه لیل (دانشگاه لیل) که در سال 2018 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک لیل (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، Hauts-de-France واقع شده است. دانشگاه لیل که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری فرانسه (وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری فرانسه) به رسمیت شناخته شده است، یک دانشگاه بسیار بزرگ است (محدوده ثبت نام تک رتبه: بیش از 45000 دانشجو) موسسه آموزش عالی فرانسه مختلط دانشگاه لیل دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 2 ساله فرانسوی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. دانشگاه لیل همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 252

دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ

آلمان - اروپا
Friedrichstr. 39 Freiburg im Breisgau 79098 Baden-Wurttemberg Germany

دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ (دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ) که در سال 1457 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک فرایبورگ ایم بریسگائو (محدوده جمعیت 50000-249999 نفر) واقع شده است. بادن-وورتمبرگ دانشگاه آلبرت-لودویگز فرایبورگ (ALUF) که به طور رسمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و هنرهای بادن-وورتمبرگ (وزارت علوم، تحقیقات و هنرهای بادن-وورتمبرگ) به رسمیت شناخته شده است (ALUF) یک دانش آموز بزرگ است (محدوده ثبت نام با رتبه یکسان: 20,099-20 دانشجو ) موسسه آموزش عالی آلمانی مختلط. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ALUF) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. ALUF همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 254

دانشگاه لینشوپینگ

سوئد - اروپا
Linköping 581 83 Ostergotland County Sweden

دانشگاه لینکوپینگ (دانشگاه لینکوپینگ) که در سال 1975 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط روستایی شهر کوچک لینشوپینگ (محدوده جمعیت 50,000 تا 249,999 نفر)، شهرستان Ostergotland واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در نورکوپینگ است. دانشگاه Linköpings (LiU) که به طور رسمی توسط Utbildningsdepartementet، Sverige (وزارت آموزش و تحقیقات سوئد) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط سوئدی است (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 20000-24999 دانشجو). دانشگاه Linköpings (LiU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 45 ساله سوئدی دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 40-50٪ است که این سازمان آموزش عالی سوئدی را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. LiU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 262

دانشکده عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی

روسیه - اروپا
20 Myasnitskaya Street Moscow 101000 Moscow Russia

مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی که در سال 1992 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ مسکو (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: سن پترزبورگ، نیژنی نووگورود، پرم. مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی (HSE) که به طور رسمی توسط وزارت علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط روسی بسیار بزرگ (محدوده ثبت نام تک رتبه: 30,000-34,999 دانشجو) است. دانشکده عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی (HSE) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 27 ساله روسی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. HSE همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های مبادله و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 264

دانشگاه پلی تکنیک مادرید

اسپانیا - اروپا
Calle Ramiro de Maeztu, 7 Madrid 28040 Community of Madrid Spain

Universidad Politécnica de Madrid (دانشگاه فنی مادرید) که در سال 1971 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر مادرید (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) و جامعه مادرید واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Pozuelo، Getafe، Alcobendas. Universidad Politécnica de Madrid (UPM) که به طور رسمی توسط وزارت دانشگاه های اسپانیا (وزارت دانشگاه های اسپانیا) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی اسپانیایی مختلط (محدوده ثبت نام uniRank: 35000-39999 دانشجو) است. Universidad Politécnica de Madrid (UPM) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی اسپانیایی 49 ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UPM همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 266

گئورگ-اگوست-دانشگاه گوتینگن

آلمان - اروپا
Wilhelmsplatz 1 Göttingen 37073 Lower Saxony Germany

Georg-August-Universität Göttingen (دانشگاه جورج آگوست گوتینگن) یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در سال 1734 تأسیس شد که در محیط شهری شهر کوچک گوتینگن (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر) واقع شده است. ساکسونی. Georg-August-Universität Göttingen (GAUG) که به طور رسمی توسط Niedersächsisches Ministry für Wissenschaft und Kultur (وزارت علوم و فرهنگ نیدرزاکسن) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 20,000-24,999 دانشجوی آلمانی) است. Georg-August-Universität Göttingen (GAUG) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی آلمانی با قدمت 286 سال دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. GAUG همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 267

دانشگاه آلتو

فنلاند - اروپا
PL 11000; Otakaari 1B Espoo 00076 Uusimaa Finland

Aalto-yliopisto (دانشگاه آلتو) یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در سال 2010 تأسیس شده است که در محیط حومه شهر متوسط اسپو (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر)، Uusimaa واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در هلسینکی است. Aalto-yliopisto (A?) که به طور رسمی توسط Opetus-ja kulttuuriministeriö، Suomi (وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ فنلاند) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط فنلاند (محدوده ثبت نام تک رتبه: 10,000-14,999 دانشجو) است. Aalto-yliopisto (A?) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 10 ساله فنلاند دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 10-20٪ است که این سازمان آموزش عالی فنلاند را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. آ؟ همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر دانشگاهی از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 272

موسسه فناوری کارلسروهر

آلمان - اروپا
Kaiserstrasse 12 Karlsruhe 76131 Baden-Wurttemberg Germany

Karlsruher Institut für Technologie (موسسه فناوری کارلسروهه) که در سال 2009 تأسیس شد یک مؤسسه آموزش عالی عمومی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر متوسط کارلسروهه (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر) بادن-وورتمبرگ واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Dresden، Garmisch-Partenkirchen، Ulm. مؤسسه فناوری کارلسروهر (KIT) که به طور رسمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و هنرهای بادن-وورتمبرگ، Forschung und Kunst Baden-Württemberg (وزارت علوم، تحقیقات و هنرهای بادن-وورتمبرگ) به رسمیت شناخته شده است، یک بزرگ است (محدوده ثبت نام یک رتبه: 20,000-24 دانشجوی همکار). موسسه آموزش عالی آلمان Karlsruher Institut für Technologie (KIT) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به مدارک رسمی رسمی آموزش عالی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 10 ساله آلمانی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 20-30٪ است که این سازمان آموزش عالی آلمان را به یک موسسه بسیار انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. KIT همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 273

دانشگاه لستر

انگلستان - اروپا
University Road Leicester LE1 7RH East Midlands United Kingdom

دانشگاه لستر که در سال 1957 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر متوسط لستر (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر)، East Midlands واقع شده است. دانشگاه لستر که به طور رسمی توسط شورای خصوصی به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط بریتانیا (محدوده ثبت نام تک رتبه: 15000-19999 دانشجو) است. دانشگاه لستر دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 63 ساله بریتانیا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. دانشگاه لستر همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان ارائه می‌کند، از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورس تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور، و همچنین خدمات اداری. .

رتبه جهانی: 275

دانشگاه ماساریک

جمهوری چک - اروپا
Zerotínovo nám. 617/9 Brno 601 77 South Moravian Region Czech Republic

Masarykova univerzita (دانشگاه ماساریک) که در سال 1919 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر متوسط برنو (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر)، منطقه موراویای جنوبی واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در Telc است. دانشگاه Masarykova (MU) که رسما توسط وزارت آموزش و پرورش، جوانان و ورزش جمهوری چک به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه بسیار بزرگ است (محدوده ثبت نام با رتبه: 30000-34999 دانشجوی آموزش عالی چک) . Masarykova univerzita (MU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 101 ساله چک دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 30-40٪ است که این سازمان آموزش عالی چک را به یک موسسه بسیار انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. MU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 277

دانشگاه آلیکانته

اسپانیا - اروپا
Carretera S. Vicente del Raspeig, s/n San Vicente del Raspeig 03690 Valencian Community Spain

دانشگاه آلیکانته (دانشگاه آلیکانته) که در سال 1979 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک سن ویسنته دل راسپیگ (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، جامعه والنسیا واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در آلیکانته است. Universidad de Alicante (UA) که رسما توسط وزارت دانشگاه اسپانیا (وزارت دانشگاه های اسپانیا) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی اسپانیایی مختلط (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 25000-29999 دانشجو) است. Universidad de Alicante (UA) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی اسپانیایی 40 ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی اسپانیایی را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UA همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 278

دانشگاه کوئین مری لندن

انگلستان - اروپا
327 Mile End Road London E1 4NS London United Kingdom

دانشگاه کوئین مری لندن که در سال 1989 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ لندن (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه کوئین مری لندن (QMUL) که به طور رسمی توسط شورای خصوصی به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط بریتانیا (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 20000-24999 دانشجو) است. دانشگاه کوئین مری لندن (QMUL) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این مؤسسه آموزش عالی 31 ساله بریتانیا دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. QMUL همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می‌کند.

رتبه جهانی: 279

دانشگاه کاتولیک لوون

بلژیک - اروپا
Place de l'Université, 1 Louvain-la-Neuve 1348 Walloon Brabant Belgium

Université Catholique de Louvain (دانشگاه کاتولیک لوون) که در سال 1425 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ Louvain-la-Neuve (محدوده جمعیت 10000-49999 نفر) Wallo واقع شده است. برابانت. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: بروکسل Woluwe، Mons، Tournai، Brussels Saint-Gilles، Charleroi. رسماً توسط Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique، بلژیک (مدیر کل آموزش غیراجباری و تحقیقات علمی)، دانشگاه کاتولیک دو لوون (UCL) یک دامنه بزرگ (محدوده ثبت نام uniRank: 2224,090-090) است. دانشجویان) مؤسسه آموزش عالی بلژیکی که به طور رسمی به مذهب مسیحی-کاتولیک وابسته است. Université Catholique de Louvain (UCL) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به مدارک رسمی رسمی آموزش عالی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی بلژیکی با قدمت 595 سال دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. UCL همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های مبادله و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 281

دانشگاه ابرهارد کارلز توبینگن

آلمان - اروپا
Wilhelmstrasse 5 Tübingen 72074 Baden-Wurttemberg Germany

Eberhard Karls Universität Tübingen (دانشگاه ابرهارد کارلز توبینگن) که در سال 1477 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک توبینگن (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر) بادن-Wurtemberg واقع شده است. Eberhard Karls Universität Tübingen (EKUT) که به طور رسمی توسط وزارت علوم، Forschung und Kunst Baden-Württemberg (وزارت علوم، تحقیقات و هنرهای بادن-وورتمبرگ) به رسمیت شناخته شده است، یک دانشگاه بزرگ است (محدوده ثبت نام با رتبه یکسان: 2000990-20 دانشجو). موسسه آموزش عالی آلمان Eberhard Karls Universität Tübingen (EKUT) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. EKUT همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 283

دانشگاه تورین

ایتالیا - اروپا
Via Verdi, 8 Torino 10124 Piemonte Italy

Università degli Studi di Torino (دانشگاه تورین) یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در سال 1404 تأسیس شده است که در محیط شهری شهر بزرگ تورینو (محدوده جمعیت 500,000-1,000,000 نفر) Piemonte واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: آلبا، آئوستا، آستی، بیلا. رسماً توسط Ministryo dell'Istruzione، dell'Università e della Ricerca، ایتالیا (وزارت آموزش، دانشگاه ها و تحقیقات ایتالیا) به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه degli Studi di Torino (UNITO) بسیار بزرگ است (محدوده ثبت نام با رتبه تک: بیش از 45000 دانشجو) موسسه آموزش عالی ایتالیایی مختلط Università degli Studi di Torino (UNITO) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ایتالیایی ۶۱۶ ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی است این موسسه آموزش عالی دارای خط مشی پذیرش آزاد است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UNITO همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 284