26 دانشگاه برتر رواندا به ترتیب رتبه جهانی

دانشگاه رواندا

رواندا - آمریکای شمالی
Kigali Kigali Province Rwanda

دانشگاه رواندا که در سال 1963 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر کیگالی (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) استان کیگالی واقع شده است. به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه رواندا (UR) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط رواندا (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 30,000-34,999 دانشجو) است. دانشگاه رواندا (UR) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 57 ساله رواندا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی رواندا را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UR همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 3868

موسسه آموزش عالی روانگری

رواندا - آمریکای شمالی
PO Box 155 Musanze Northern Province Rwanda

Institut d'Enséignement Supérieur de Ruhengeri (موسسه آموزش عالی Ruhengeri) که در سال 2003 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری شهر کوچک Musanze (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر) در استان شمالی واقع شده است. به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، Institut d'Enséignement Supérieur de Ruhengeri (INES-Ruhengeri) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط رواندا (محدوده ثبت نام تک رتبه: 3000-3999 دانشجو) است. Institut d'Enséignement Supérieur de Ruhengeri (INES-Ruhengeri) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدارک پیش لیسانس (یعنی گواهینامه ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می شود. . برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 17 ساله رواندا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 80-90٪ است که این سازمان آموزش عالی رواندا را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. INES-Ruhengeri همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند. .

رتبه جهانی: 10141
رتبه جهانی: 10558

دانشگاه کیگالی

رواندا - آمریکای شمالی
KN 3 Road, PO Box 2611 Kigali Kigali Province Rwanda

دانشگاه کیگالی که در سال 2013 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر کیگالی (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) استان کیگالی واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در موسانزه است. به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه کیگالی (UOK) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط رواندا (محدوده ثبت نام تک رتبه: 5000-5999 دانشجو) است. دانشگاه کیگالی (UOK) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 6 ساله رواندا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 70-80٪ است که این سازمان آموزش عالی رواندا را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UOK همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های مبادله و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 10982

دانشگاه آدونتیست‌های مذهبی کیگالی

رواندا - آمریکای شمالی
PO Box 6392 Kigali Kigali Province Rwanda

دانشگاه لای ادونتیست کیگالی که در سال 1997 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر کیگالی (محدوده جمعیت 1,000,000 تا 5,000,000 نفر) استان کیگالی واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Nyanza، Rwamagana. به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه آدونتیست های مذهبی کیگالی (UNILAK) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط رواندا (محدوده ثبت نام تک رتبه: 10000-14999 دانشجو) است که به طور رسمی به مذهب مسیحی-ادونتیست وابسته است. دانشگاه لای ادونتیست کیگالی (UNILAK) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 23 ساله رواندا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. یونیلاک همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 12109

پلی تکنیک کیبوگورا

رواندا - آمریکای شمالی
Opposite Free Methodist PO Box 31 Nyamasheke Western Province Rwanda

Kibogora Polytechnic یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در سال 2012 تأسیس شده است که در محیط روستایی شهر بزرگ Nyamasheke (محدوده جمعیت 10,000-49,999 نفر) استان غربی واقع شده است. به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، Kibogora Polytechnic (KP) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط رواندا (محدوده ثبت نام تک رتبه: 500-999 دانشجو) است. Kibogora Polytechnic (KP) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 8 ساله رواندا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. KP همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 12163

دانشگاه کاتولیک کابگی

رواندا - آمریکای شمالی
PO Box 62 Gitarama Southern Province Rwanda

Université Catholique de Kabgayi (دانشگاه کاتولیک Kabgayi) که در سال 2002 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی است که در شهر کوچک گیتاراما (محدوده جمعیت 50,000-249,999 ساکن)، استان جنوبی واقع شده است. Université Catholique de Kabgayi (UCK) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط رواندا است که به طور رسمی به مذهب مسیحی-کاتولیک وابسته است. Université Catholique de Kabgayi (UCK) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 18 ساله رواندا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UCK همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 12186

دانشگاه صنعت و هنر بیومبا

رواندا - آمریکای شمالی
PO Box 25 Byumba Northern Province Rwanda

دانشگاه فناوری و هنر بایومبا که در سال 2006 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ بیومبا (محدوده جمعیت 10000-49999 نفر) استان شمالی واقع شده است. به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه فناوری و هنر بایومبا (UTAB) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط رواندا (محدوده ثبت نام تک رتبه: 5000-5999 دانشجو) است. دانشگاه فناوری و هنر بایومبا (UTAB) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 14 ساله رواندا دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 90-100٪ است که این سازمان آموزش عالی رواندا را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. UTAB همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 12253

دانشگاه فناوری گردشگری و مطالعات بازرگانی

رواندا - آمریکای شمالی
Innind House, Sonatubes; PO Box 350 Kigali Kigali Province Rwanda

دانشگاه فناوری گردشگری و مطالعات بازرگانی یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در کلان شهر کیگالی (محدوده جمعیتی بین 1,000,000-5,000,000 نفر) در استان کیگالی واقع شده است. به طور رسمی توسط وزارت آموزش رواندا به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه فناوری گردشگری و مطالعات تجاری (UTB) یک موسسه آموزش عالی مختلط رواندا است. دانشگاه فناوری گردشگری و مطالعات بازرگانی (UTB) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. UTB همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 12607