22 دانشگاه برتر صربستان به ترتیب رتبه جهانی

دانشگاه در بلگراد

صربستان - اروپا
Studentski trg broj 1 Belgrade 11000 Belgrade Serbia

دانشگاه بلگراد (University of Belgradu) در سال 1905 تاسیس شد و یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر بلگراد (محدوده جمعیت 1,000,000 تا 5,000,000 نفر) واقع شده است. به طور رسمی توسط Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است. . Univerzitet u Beogradu دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 115 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. Univerzitet u Beogradu چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 731

دانشگاه نووی ساد

صربستان - اروپا
Trg Dositeja Obradovica 5 Novi Sad 21000 Vojvodina Serbia

Univerzitet u Novom Sadu (دانشگاه نووی ساد) در سال 1960 تأسیس شد و یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر متوسط نووی ساد (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر) وویودینا واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Subotica، Zrenjanin، Sombor. به طور رسمی توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است. موسسه آموزش عالی صربستان Univerzitet u Novom Sadu (UNS) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این مؤسسه آموزش عالی 60 ساله صربستان دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی صربستان را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UNS همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 1337

دانشگاه نیس

صربستان - اروپا
Univerzitetski trg 2 Niš 18106 Southern and Eastern Serbia Serbia

Univerzitet u Nišu (دانشگاه نیش) که در سال 1965 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر کوچک نیش (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، جنوب و شرق صربستان واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Leskovac، Kruševac، Vranje. به طور رسمی توسط Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است. . Univerzitet u Nišu دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 55 ساله صربستان دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. Univerzitet u Nišu همچنین چندین امکانات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 2355

دانشگاه کراگویواچ

صربستان - اروپا
Jovana Cvijica b.b. Kragujevac 34000 Sumadija and Western Serbia Serbia

Univerzitet u Kragujevcu (دانشگاه Kragujevcu) در سال 1976 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک کراگویواک (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، Sumadija و صربستان غربی واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Cacak، Užice، Vrnjacka Banja، Jagodina. رسماً توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است، Univerzitet u Kragujevcu (UNIKG). موسسه آموزش عالی. Univerzitet u Kragujevcu (UNIKG) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 44 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 50-60٪ است که این سازمان آموزش عالی صربستان را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UNIKG همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 3550

دانشگاه پریشتینا

صربستان - اروپا
Rruga "George Bush", p.n. Prishtina 10000 Republic of Kosovo Serbia

دانشگاه پریشتینا (دانشگاه پریشتینا) در سال 1969 تاسیس شد و یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ پریشتینا (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) جمهوری کوزوو واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Gjilan، Pejë، Prizren، Ferizaj، Gjakovë، Mitrovice. دانشگاه i Prishtinës یک موسسه آموزش عالی صربستان است که به طور رسمی توسط وزارت آموزش و پرورش، علم و فناوری جمهوری کوزوو به رسمیت شناخته شده است. دانشگاه i Prishtinës دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 50 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. دانشگاه i Prishtinës همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 4634

دانشگاه Singidunum

صربستان - اروپا
Danijelova 32 Belgrade 11000 Belgrade Serbia

دانشگاه Singidunum (دانشگاه Singidunum) که در سال 2005 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بلگراد (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای شعبه های پردیس در مکان های زیر است: نووی ساد، والیوو، نیش. به طور رسمی توسط Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه Singidunum (ایالات متحده) یک دانشگاه بزرگ است (محدوده ثبت نام تک رتبه: 10,000-14,999 دانش آموز با تحصیلات عالی صربستان) موسسه آموزشی. Univerzitet Singidunum (ایالات متحده) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 15 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 80-90٪ است که این سازمان آموزش عالی صربستان را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. ایالات متحده همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 4781

دانشگاه متروپولیتن

صربستان - اروپا
Tadeusz Košcuška 63 Belgrade 11000 Belgrade Serbia

دانشگاه متروپولیتن (دانشگاه متروپولیتن بلگراد) که در سال 2005 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر بلگراد (محدوده جمعیت 1،000،000 تا 5،000،000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در نیش است. رسماً توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان)، دانشگاه شهری (UM) بسیار کوچک است (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 500-999 دانش آموز صربستانی) تحصیلی مشترک موسسه آموزش عالی. دانشگاه متروپولیتن (UM) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 15 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 80-90٪ است که این سازمان آموزش عالی صربستان را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UM همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 6766

دانشگاه مگاترند

صربستان - اروپا
Bulevar maršala Tolbuhina 8 New Belgrade 11070 Belgrade Serbia

دانشگاه مگاترند (دانشگاه مگاترند) که در سال 1989 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی است که در شهر متوسط بلگراد جدید (محدوده جمعیت 250000-499999 نفر) بلگراد واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Zajecar، Požarevac، Valjevo. دانشگاه مگاترند که رسماً توسط Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 25,000-29,999 دانشجوی صربستان) است. دانشگاه مگاترند دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. دانشگاه مگاترند همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 7035

دانشگاه هنر در بلگراد

صربستان - اروپا
Kosancicev venac 29 Belgrade 11000 Belgrade Serbia

دانشگاه هنر در بلگراد که در سال 1957 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در کلان شهر بلگراد (محدوده جمعیت 1000000-5000000 نفر جمعیت) واقع شده است. رسماً توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان)، دانشگاه umetnosti u Beogradu (UAB) بسیار کوچک است (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 1000-1،99 دانش آموز) موسسه آموزش عالی صربستان. Univerzitet umetnosti u Beogradu (UAB) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 63 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UAB همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 7903

دانشگاه Educons

صربستان - اروپا
Vojvode Putnika 87 Sremska Kamenica 21208 Vojvodina Serbia

دانشگاه Edukons (دانشگاه Edukons) که در سال 2008 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی است که در شهر بزرگ سرمسکا کامنیکا (محدوده جمعیت 10000-49999 نفر) وویودینا واقع شده است. Univerzitet Educons که به طور رسمی توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی صربستان است. دانشگاه Educons دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. Univerzitet Educons همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 9089

دانشگاه دولتی نووی پازار

صربستان - اروپا
Vuka Karadžica bb Novi Pazar 36300 Sumadija and Western Serbia Serbia

در سال 2006، Državni univerzitet u Novom Pazaru (دانشگاه دولتی نووی پازار) یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک نووی پازار (محدوده جمعیت 50000-249999 نفر)، سومادیجا و صربستان غربی رسماً توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان)، دانشگاه Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) کوچک است (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 4990-4900 دانش آموز) موسسه آموزش عالی صربستان. دانشگاه Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 14 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 70-80٪ است که این سازمان آموزش عالی صربستان را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. DUNP همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 9237

دانشگاه میتروویکا عیسی بولتینی

صربستان - اروپا
Str. Ukshin Kovacica Mitrovica 40000 Republic of Kosovo Serbia

دانشگاه میتروویچا Isa Boletini (دانشگاه Mitrovica Isa Boletini) که در سال 2013 تأسیس شد یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک میتروویکا (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، جمهوری کوزوو واقع شده است. . رسماً توسط وزارت آموزش و پرورش، علوم و فناوری جمهوری کوزوو (وزارت آموزش، علوم و فناوری جمهوری کوزوو)، دانشگاه میتروویچس ایسا بولتینی (UMIB) به رسمیت شناخته شده است (محدوده ثبت نام تک رتبه: 3000-3999) دانشجویان) مؤسسه آموزش عالی صربستان. دانشگاه i Mitrovicës Isa Boletini (UMIB) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. UMIB همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 9243

دانشگاه بین المللی نووی پازار

صربستان - اروپا
Dimitrija Tucovica, bb Novi Pazar 36300 Sumadija and Western Serbia Serbia

دانشگاه بین‌المللی نووی پازارو (دانشگاه بین‌المللی نووی پازار) که در سال 2002 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک نووی پازار (محدوده جمعیت 50000-249999 نفر) سومادیجا واقع شده است. صربستان غربی این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Beograd، Subotica، Nis، Pancevo. رسماً توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان)، دانشگاه بین‌المللی بین‌المللی و نووم پازارو (UNINP) یک دانش‌آموز کوچک است (محدوده ثبت‌نام با رتبه تک: 3990-3990 دانش‌آموز) موسسه آموزش عالی صربستان. Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru (UNINP) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 18 ساله صربستان دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی صربستان را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UNINP همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های مبادله و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 9986

دانشگاه پریزرن اوکشین هوتی

صربستان - اروپا
Rruga e Shkronjave, nr. 1 Prizren 20000 Republic of Kosovo Serbia

دانشگاه پریزرینیت اوکشین هوتی (دانشگاه اوکشین هوتی پریزرنیت) که در سال 2010 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک پریزرن (محدوده جمعیت 50000-249999 نفر)، جمهوری کوزوو واقع شده است. . به رسمیت شناخته شده توسط وزارت آموزش و پرورش، علم و فناوری جمهوری کوزوو (وزارت آموزش و پرورش، علم و فناوری جمهوری کوزوو)، دانشگاهی در Prizrenit Ukshin Hoti (UPZ) یک موسسه آموزش عالی صربستان است. دانشگاه i Prizrenit Ukshin Hoti (UPZ) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. UPZ همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 10035
رتبه جهانی: 10363

دانشگاه اروپا

صربستان - اروپا
Carigradska 28 Belgrade 11108 Belgrade Serbia

Evropski Univerzitet (دانشگاه اروپایی بلگراد) که در سال 2000 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی است که در کلان شهر بلگراد (محدوده جمعیت 1،000،000 تا 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه Evropski (EU) یک موسسه آموزش عالی صربستان است که به طور رسمی توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است. Evropski Univerzitet (EU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام اقدام کنند. اتحادیه اروپا همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 10398

آکادمی بازرگانی دانشگاه

صربستان - اروپا
Cvecarska br. 2 Novi Sad 21000 Vojvodina Serbia

Univerzitet Privredna akademija (دانشگاه آکادمی بازرگانی) که در سال 2000 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در شهر متوسط نووی ساد (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر) وویودینا واقع شده است. این موسسه همچنین دارای شعبه های پردیس در مکان های زیر است: Požarevac، بلگراد. به طور رسمی توسط Ministarstvo prosvete، nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری جمهوری صربستان) به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه Privredna akademija یک موسسه آموزش عالی صربستان است. دانشگاه Privredna akademija دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. Univerzitet Privredna akademija همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 10917