41 دانشگاه برتر عمان به ترتیب رتبه جهانی

دانشگاه سلطان قابوس

عمان - آسیا
PO Box 50 Muscat 123 Muscat Oman

دانشگاه سلطان قابوس که در سال 1986 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر مسقط (محدوده جمعیتی 1,000,000 تا 5,000,000 نفر) واقع شده است. دانشگاه سلطان قابوس (SQU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی عمانی بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 15000-19999 دانشجو) است. دانشگاه سلطان قابوس (SQU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی رسمی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 34 ساله عمانی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 10-20٪ است که این سازمان آموزش عالی عمانی را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. SQU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 1219

دانشگاه نیزوا

عمان - آسیا
PO Box 34 Nizwa 616 Ad Dakhiliyah Oman

دانشگاه نیزوا که در سال 2004 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک نیزوا (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، Ad Dakhiliyah واقع شده است. به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه نیزوا (UofN) یک موسسه آموزش عالی عمانی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 5000-5999 دانشجو) است. دانشگاه نیزوا (UofN) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 16 ساله عمانی دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 80-90٪ است که این سازمان آموزش عالی عمانی را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UofN همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 5897

کالج خاورمیانه

عمان - آسیا
PB 79, PC 124, Knowledge Oasis Muscat, Al Rusayl Muscat 124 Muscat Oman

کالج خاورمیانه که در سال 2002 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر مسقط (محدوده جمعیت 1،000،000-5،000،000 نفر) واقع شده است. کالج خاورمیانه (MEC) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی عمانی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 4000-4999 دانشجو) است. کالج خاورمیانه (MEC) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 18 ساله عمانی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی عمانی را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. MEC همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 6337

دانشگاه ملی علم و صنعت

عمان - آسیا
PO 620, PC 130, Azaiba, Bousher Muscat 111 Muscat Oman

دانشگاه ملی علم و فناوری که در سال 2018 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در کلانشهر مسقط (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) واقع شده است. دانشگاه ملی علم و فناوری (NU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی عمانی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 4000-4999 دانشجو) است. دانشگاه ملی علم و فناوری (NU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 2 ساله عمانی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام اقدام کنند. NU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 6965

دانشکده فنی نیزوا

عمان - آسیا
Nizwa-Izki Road, PO Box 477 Nizwa 611 Ad Dakhiliyah Oman

کالج فناوری نیزوا که در سال 1993 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک نیزوا (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، Ad Dakhiliyah واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در ایزکی است. کالج فناوری نیزوا (NCT) که رسماً توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی عمانی مختلط (محدوده ثبت نام تک رتبه: 5000-5999 دانشجو) است که به طور رسمی به دین اسلام وابسته است. کالج فناوری نیزوا (NCT) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این مؤسسه آموزش عالی 27 ساله عمانی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. NCT همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 7486

دانشگاه صنعتی آلمان در عمان

عمان - آسیا
PO Box 1816 Al Athaiba 130 Muscat Oman

دانشگاه فناوری آلمان در عمان که در سال 2006 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در الثیبه، مسقط واقع شده است. دانشگاه صنعتی آلمان در عمان (GUTECH) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی عمانی مختلط (محدوده ثبت نام تک رتبه: 1000-1999 دانشجو) است. دانشگاه فناوری آلمان در عمان (GUTECH) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 14 ساله عمانی دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. GUTECH همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 8130

کالج فناوری ایبرا

عمان - آسیا
PO Box 327 Ibra 400 Ash Sharqiyah North Oman

کالج فناوری ایبرا که در سال 1982 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ ایبرا (محدوده جمعیت 10,000-49,999 ساکن)، Ash Sharqiyah شمالی واقع شده است. کالج فناوری ایبرا (ICT) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی عمانی با اندازه متوسط (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 6000-6999 دانشجو) است که به طور رسمی به دین اسلام وابسته است. کالج فناوری ایبرا (ICT) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 38 ساله عمانی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 90-100٪ است که این سازمان آموزش عالی عمانی را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های مبادله و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 8412

دانشکده دانشگاه ماجان

عمان - آسیا
PO Box 710, Mutrah, Way No. 2621, Building No. 1986 Darsait 112 Muscat Oman

کالج دانشگاه ماجان که در سال 1995 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک درسایت (محدوده جمعیت 50000-249999 نفر)، مسقط واقع شده است. کالج دانشگاه ماجان (MUC) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی عمانی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 4000-4999 دانشجو) است. کالج دانشگاه ماجان (MUC) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 25 ساله عمانی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. MUC همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 8855

کالج خلیج

عمان - آسیا
PO Box 885 Al-Khuwair 133 Muscat Oman

کالج گلف که در سال 2003 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر الخویر (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) مسقط واقع شده است. کالج خلیج (GC) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی عمان به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی عمانی کوچک (محدوده ثبت نام تک رتبه: 4000-4999 دانشجو) است. کالج خلیج (GC) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به مدارک تحصیلی رسمی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 17 ساله عمانی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. GC همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر دانشگاهی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 9521