160 دانشگاه برتر نیجریه به ترتیب رتبه جهانی

دانشگاه بنین

نیجریه - آمریکای شمالی
Private Mailbox 1154, Ugbowo Campus Benin City Edo Nigeria

دانشگاه بنین که در سال 1970 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در کلان شهر بنین سیتی (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) ادو واقع شده است. به طور رسمی توسط کمیسیون ملی دانشگاه های نیجریه به رسمیت شناخته شده است، دانشگاه بنین (UNIBEN) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 40,000-44,999 دانشجو) است. دانشگاه بنین (UNIBEN) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 50 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 90-100٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. UNIBEN همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 2866

دانشگاه لاگوس

نیجریه - آمریکای شمالی
Akoka, Yaba Lagos 101017 Lagos Nigeria

دانشگاه لاگوس که در سال 1962 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ لاگوس (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: ایدی آربا، یابا. دانشگاه لاگوس (UNILAG) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی بسیار بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه: بالای 45000 دانشجو) است. دانشگاه لاگوس (UNILAG) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی رسمی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 58 ساله نیجریه دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 10-20٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UNILAG همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می‌کند.

رتبه جهانی: 2896

دانشگاه میثاق

نیجریه - آمریکای شمالی
Km 10 Idiroko Road, Canaan Land Ota 11001 Ogun Nigeria

دانشگاه کووننت که در سال 2002 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک اوتا (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر) اوگان واقع شده است. دانشگاه میثاق (CU) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی نیجریه با اندازه متوسط (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 6000-6999 دانشجو) است که به طور رسمی به مذهب مسیحی-پنطیکاستی وابسته است. دانشگاه Covenant (CU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 17 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 40-50٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. CU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر دانشگاهی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 2946

دانشگاه عبادان

نیجریه - آمریکای شمالی
Ibadan 200284 Oyo Nigeria

دانشگاه ایبادان که در سال 1948 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر ابادان (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) اویو واقع شده است. دانشگاه ایبادان (UI) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط نیجریه است (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 30,000-34,999 دانشجو). دانشگاه ایبادان (UI) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 72 ساله نیجریه دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 40-50٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UI همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 2962

دانشگاه نیجریه

نیجریه - آمریکای شمالی
Innovation Centre, University of Nigeria Nsukka 410101 Enugu Nigeria

دانشگاه نیجریه که در سال 1960 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر متوسط انسوکا (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر)، Enugu واقع شده است. این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه در مکان های زیر است: Enugu، Aba. دانشگاه نیجریه (UNN) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام تک رتبه: 40,000-44,999 دانشجو) است. دانشگاه نیجریه (UNN) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 60 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 40-50٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UNN همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 3440

دانشگاه ایالتی ریورز

نیجریه - آمریکای شمالی
Ikwerre Road, Nkoplu Oroworukwo, Private Mailbox 5080, Nkpoku Oroworukwo Port Harcourt Rivers Nigeria

دانشگاه ایالتی ریورز که در سال 1980 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر پورت هارکورت (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) ریورز واقع شده است. دانشگاه ایالتی ریورز (RSU) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط نیجریه است (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 30,000-34,999 دانشجو). دانشگاه ایالتی ریورز (RSU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 40 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 0-10٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. RSU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 3509

دانشگاه اوبافیمی آولوو

نیجریه - آمریکای شمالی
Ile-Ife Osun Nigeria

دانشگاه Obafemi Awolowo که در سال 1962 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک Ile-Ife (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر) اوسون واقع شده است. دانشگاه Obafemi Awolowo (OAU) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه تک: 25000-29999 دانشجو) است. دانشگاه Obafemi Awolowo (OAU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی رسمی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 58 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. OAU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 4384

دانشگاه احمدو بلو

نیجریه - آمریکای شمالی
Sokoto Road, Samaru-Zaria Zaria 2222 Kaduna Nigeria

دانشگاه احمدو بلو که در سال 1962 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر زاریا (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) کادونا واقع شده است. دانشگاه احمدو بلو (ABU) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام تک رتبه: 25000-29999 دانشجو) است. دانشگاه احمدو بلو (ABU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 57 ساله نیجریه دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 90-100٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. ABU همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های مبادله و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 4642

دانشگاه ایلورین

نیجریه - آمریکای شمالی
Private Mailbox 1515 Ilorin 240103 Kwara Nigeria

دانشگاه ایلورین که در سال 1975 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ ایلورین (محدوده جمعیت 500,000-1,000,000 نفر) کوارا واقع شده است. دانشگاه ایلورین (UIL) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 30000-34999 دانشجو) است. دانشگاه ایلورین (UIL) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 45 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. UIL همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 4914

دانشگاه پورت هارکورت

نیجریه - آمریکای شمالی
East/West Road; PMB 5323 Choba Port Harcourt 500001 Rivers Nigeria

دانشگاه پورت هارکورت که در سال 1975 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر پورت هارکورت (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) ریورز واقع شده است. دانشگاه پورت هارکورت (Uniport) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه تک: 35000-39999 دانشجو) است. دانشگاه پورت هارکورت (یونیپورت) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 45 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 0-10٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. یونیپورت همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 5120

دانشگاه آدکونله آجاسین

نیجریه - آمریکای شمالی
Private Mailbox 01 Akungba Akoko 23401 Ondo Nigeria

دانشگاه آدکانله آجاسین که در سال 1982 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر متوسط آکونگبا آکوکو (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر)، اوندو واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در Ikare Akoko است. دانشگاه Adekunle Ajasin (AAUA) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 10,000-14,999 دانشجو) است. دانشگاه Adekunle Ajasin (AAUA) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 38 ساله نیجریه دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 40-50٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. AAUA همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 5354

دانشگاه فدرال کشاورزی، آبئوکوتا

نیجریه - آمریکای شمالی
Alabata Road Abeokuta 110124 Ogun Nigeria

دانشگاه فدرال کشاورزی، آبئوکوتا، در سال 1988 تاسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ آبئوکوتا (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) Ogun واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در Cenhurd است. Abeokuta (FUNAAB) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه، دانشگاه فدرال کشاورزی به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام تک رتبه: 10000-14999 دانشجو) است. دانشگاه فدرال کشاورزی، Abeokuta (FUNAAB) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی رسمی از آموزش عالی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. . برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی نیجریه 32 ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 40-50٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. FUNAAB همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 5603

دانشگاه لندمارک

نیجریه - آمریکای شمالی
Km 4 Ipetu,Omu Aran Road; PMB 1001 Omu-Aran Kwara Nigeria

دانشگاه لندمارک که در سال 2011 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک Omu-Aran (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، کوارا واقع شده است. دانشگاه لندمارک (LMU) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 2000-2999 دانشجو) است که به طور رسمی به دین مسیحی-پنطیکاستی وابسته است. دانشگاه لندمارک (LMU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 9 ساله نیجریه دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. LMU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 6053

دانشگاه صنعتی لادوکه آکینتولا

نیجریه - آمریکای شمالی
Private Mailbox 4000 Ogbomoso Oyo Nigeria

دانشگاه فناوری لادوکه آکینتولا که در سال 1990 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط روستایی شهر بزرگ اوگبوموسو (محدوده جمعیتی 500000 تا 1000000 نفر) اویو واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در Osogbo است. دانشگاه فناوری لادوکه آکینتولا (LAUTECH) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 20000-24999 دانشجو) است. دانشگاه فناوری لادوکه آکینتولا (LAUTECH) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 30 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 10-20٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. LAUTECH همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 6206

دانشگاه آمریکایی نیجریه

نیجریه - آمریکای شمالی
Lamido Zubairu Way; PMB 2250 Yola 640001 Adamawa Nigeria

دانشگاه آمریکایی نیجریه که در سال 2004 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط روستایی شهر کوچک یولا (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، آداماوا واقع شده است. دانشگاه آمریکایی نیجریه (AUN) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 1000-1999 دانشجو) است. دانشگاه آمریکایی نیجریه (AUN) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 16 ساله نیجریه دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 30-40٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه بسیار انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. AUN همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 6342

دانشگاه فناوری فدرال، آکوره

نیجریه - آمریکای شمالی
Along Ilesa / Owo Expressway; PMB 704 Akure 2340001 Ondo Nigeria

دانشگاه فناوری فدرال آکوره در سال 1981 تأسیس شد و یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر متوسط آکوره (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر)، اوندو واقع شده است. به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه، دانشگاه فناوری فدرال، آکوره (FUTA) یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام تک رتبه: 20000-24999 دانشجو) است. دانشگاه فناوری فدرال آکوره (FUTA) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی رسمی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. . برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی نیجریه 39 ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. محدوده نرخ پذیرش 50-60٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. FUTA همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 6348

دانشگاه عفه بابالولا

نیجریه - آمریکای شمالی
Km 8.5 Afe Babalola Way Ado-Ekiti 360001 Ekiti Nigeria

دانشگاه افه بابالولا که در سال 2009 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر متوسط آدو-اکیتی (محدوده جمعیت 250,000-499,999 نفر)، اکیتی واقع شده است. دانشگاه Afe Babalola (ABUAD) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه یکسان: 5000-5999 دانشجو) است. دانشگاه Afe Babalola (ABUAD) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 10 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 90-100٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک موسسه حداقل انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. ABUAD همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 6351

دانشگاه بابکاک

نیجریه - آمریکای شمالی
Private Mailbox 21244 Ilishan-Remo Ogun Nigeria

دانشگاه بابکوک که در سال 1999 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر بزرگ ایلیشان-رمو (محدوده جمعیت 10,000 تا 49,999 نفر) Ogun واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در Iperu-Remo است. دانشگاه بابکوک (BU) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 5000-5999 دانشجو) است که به طور رسمی به مذهب مسیحی-ادونتیست وابسته است. دانشگاه Babcock (BU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 21 ساله نیجریه دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 10-20٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. BU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 7007

دانشگاه جوس

نیجریه - آمریکای شمالی
Private Mailbox 2084 Jos 930001 Plateau Nigeria

دانشگاه جوس که در سال 1975 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر جوس (محدوده جمعیت 1،000،000-5،000،000 نفر)، Plateau واقع شده است. دانشگاه جوس (UNIJOS) که به طور رسمی توسط کمیسیون دانشگاه های ملی نیجریه به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط نیجریه (محدوده ثبت نام با رتبه: 20000-24999 دانشجو) است. دانشگاه Jos (UNIJOS) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 45 ساله نیجریه دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 0-10٪ است که این سازمان آموزش عالی نیجریه را به یک مؤسسه انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. UNIJOS همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 7013