190 دانشگاه برتر کره جنوبی به ترتیب رتبه جهانی

دانشگاه ملی سئول

کره جنوبی - آسیا
1 Gwanak-ro, Gwanak-gu Seoul 151-742 Seoul South Korea

دانشگاه ملی سئول که در سال 1946 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در سوون است. دانشگاه ملی سئول (SNU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 25000-29999 دانشجو) است. دانشگاه ملی سئول (SNU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی رسمی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 74 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. محدوده نرخ پذیرش 10 تا 20 درصد است که این سازمان آموزش عالی کره جنوبی را به انتخابی ترین مؤسسه تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. SNU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 196

دانشگاه کره

کره جنوبی - آسیا
145, Anam-ro, Seongbuk-gu Seoul 136-701 Seoul South Korea

دانشگاه کره که در سال 1905 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه کره که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام uniRank: 25000-29999 دانشجو) است. دانشگاه کره دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 115 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشگاه کره همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 482

دانشگاه یونسی

کره جنوبی - آسیا
134 Sinchon-dong, Seodaemun-gu Seoul 120-749 Seoul South Korea

دانشگاه یونسی که در سال 1957 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه یونسی که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی است که به طور رسمی به مذهب مسیحی-پروتستانی وابسته است. دانشگاه Yonsei دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 63 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. دانشگاه Yonsei همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 513

دانشگاه هانیانگ

کره جنوبی - آسیا
222 Wangsimni-ro, Seongdong-gu Seoul 133-791 Seoul South Korea

دانشگاه هانیانگ که در سال 1939 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در انسان می باشد. دانشگاه هانیانگ (HYU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام uniRank: 35000-39999 دانشجو) است. دانشگاه هانیانگ (HYU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 81 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. HYU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 766

دانشگاه سوگانگ

کره جنوبی - آسیا
1 Sinsu-dong, Mapo-gu Seoul 121-742 Seoul South Korea

دانشگاه سوگانگ که در سال 1960 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه سوگانگ که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام تک رتبه: 10000-14999 دانشجو) است که به طور رسمی به مذهب مسیحی-کاتولیک وابسته است. دانشگاه سوگانگ دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 60 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشگاه سوگانگ همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 790

دانشگاه ملی پوسان

کره جنوبی - آسیا
San 30 Jangjeon-dong, Geumjeong-gu Busan 609-735 Busan South Korea

دانشگاه ملی پوسان که در سال 1946 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر بوسان (محدوده جمعیت 1،000،000-5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه ملی پوسان که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی است. دانشگاه ملی پوسان دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 74 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. دانشگاه ملی پوسان همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 811

دانشگاه سونگ کیونکوان

کره جنوبی - آسیا
53 Myeongnyun-dong 3-ga, Jongno-gu Seoul 110-745 Seoul South Korea

دانشگاه Sungkyunkwan که در سال 1398 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلانشهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در سوون سی است. دانشگاه سونگ کیونکوان (SKKU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی است که به طور رسمی به مذهب کنفوسیوس وابسته است. دانشگاه Sungkyunkwan (SKKU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 622 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. SKKU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 1242

دانشگاه ملی کیونگ پوک

کره جنوبی - آسیا
1370 Sangyeok-dong, Buk-gu Daegu 702-701 Daegu South Korea

دانشگاه ملی کیونگ پوک که در سال 1946 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر دایگو (محدوده جمعیتی 1،000،000 تا 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه ملی کیونگ پوک که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام uniRank: 25000-29999 دانشجو) است. دانشگاه ملی کیونگ پوک دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 74 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. دانشگاه ملی کیونگ پوک همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 1383

دانشگاه علم و صنعت پوهانگ

کره جنوبی - آسیا
San 31, Hyoja-dong, Nam-gu Pohang 790-784 North Gyeongsang South Korea

دانشگاه علم و فناوری پوهانگ که در سال 1986 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر بزرگ پوهانگ (محدوده جمعیتی 500,000 تا 1,000,000 نفر)، گیونگ سانگ شمالی واقع شده است. دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ (POSTECH) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه: 3000-3999 دانشجو) مختلط کره جنوبی است. دانشگاه علم و فناوری پوهانگ (POSTECH) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 33 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. POSTECH همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 1414

دانشگاه ملی چونبوک

کره جنوبی - آسیا
664-14 1ka Deokjin-dong, Deokjin-gu Jeonju 561-756 North Jeolla South Korea

دانشگاه ملی چونبوک که در سال 1947 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر بزرگ جئونجو (محدوده جمعیت 500000-1000000 نفر)، جئولا شمالی واقع شده است. دانشگاه ملی چونبوک که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی است. دانشگاه ملی چونبوک دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 73 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشگاه ملی چونبوک همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 1519

دانشگاه چونگ آنگ

کره جنوبی - آسیا
84 Heukseok-ro, Dongjak-gu Seoul 156-756 Seoul South Korea

دانشگاه Chung-Ang که در سال 1918 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه Chung-Ang (CAU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی متوسط (محدوده ثبت نام uniRank: 6000-6999 دانش آموز) است. دانشگاه Chung-Ang (CAU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 102 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. CAU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های مبادله و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 1580

دانشگاه کیونگ هی

کره جنوبی - آسیا
1 Hoegi-dong, Dongdaemun-gu Seoul 130-701 Seoul South Korea

دانشگاه کیونگ هی که در سال 1949 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در سوون است. دانشگاه کیونگ هی (KHU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام با رتبه: 25000-29999 دانشجو) بزرگ است. دانشگاه کیونگ هی (KHU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 71 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 40-50٪ است که این سازمان آموزش عالی کره جنوبی را به یک موسسه متوسط انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. KHU همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می‌کند.

رتبه جهانی: 1665

دانشگاه زنان اوها

کره جنوبی - آسیا
11-1 Daehyun-dong, Seodaemun-gu Seoul 120-750 Seoul South Korea

دانشگاه Ewha Womans که در سال 1886 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه Ewha Womans که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه: 15000-19999 دانشجو) فقط برای زنان در کره جنوبی است. دانشگاه Ewha Womans دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 134 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشگاه زنان اوها همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 1703

دانشگاه میونگجی

کره جنوبی - آسیا
San 38-2 Nam-dong Yongin 449-728 Gyeonggi South Korea

دانشگاه میونگجی که در سال 1948 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری شهر بزرگ یونگین (محدوده جمعیت 500000 تا 1000000 نفر) Gyeonggi واقع شده است. دانشگاه میونگجی (MJU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی است که به طور رسمی به مذهب مسیحی-غیر فرقه ای وابسته است. دانشگاه Myongji (MJU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 72 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. MJU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 1870

دانشگاه زنان سوکمیونگ

کره جنوبی - آسیا
53-12 Cheongpa-dong 2-ga, Yongsan-gu Seoul 140-742 Seoul South Korea

دانشگاه زنان سوکمیونگ که در سال 1948 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه زنان سوکمیونگ که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 15000-19999 دانشجو) فقط برای زنان در کره جنوبی است. دانشگاه زنان سوکمیونگ دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 72 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشگاه زنان سوکمیونگ همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 2061

دانشگاه جهانی هادونگ

کره جنوبی - آسیا
558 Handong-Ro, Heunghae-eup, Buk-gu Pohang 791-708 North Gyeongsang South Korea

دانشگاه جهانی هاندونگ که در سال 1994 تاسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط روستایی شهر بزرگ پوهانگ (محدوده جمعیتی 500000 تا 1000000 نفر) در شمال گیونگ سانگ واقع شده است. دانشگاه جهانی هاندونگ (HGU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 4000-4999 دانشجو) در کره جنوبی است که به طور رسمی به دین مسیحی-پریشبیتری وابسته است. دانشگاه جهانی هاندونگ (HGU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 25 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 20-30٪ است که این سازمان آموزش عالی کره جنوبی را به یک موسسه بسیار انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. HGU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 2138

دانشگاه کنکوک

کره جنوبی - آسیا
1 Hwayang-dong, Gwangjin-gu Seoul 143-701 Seoul South Korea

دانشگاه Konkuk که در سال 1946 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه Konkuk (KU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام uniRank: 25,000-29,999 دانشجو) است. دانشگاه Konkuk (KU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 74 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. KU همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 2402

به روز رسانی دانشگاه

کره جنوبی - آسیا
San 5 Woncheon-dong, Yeongtong-gu Suweon 443-749 Gyeonggi South Korea

دانشگاه آجو که در سال 1973 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر سوئون (محدوده جمعیتی 1،000،000 تا 5،000،000 نفر)، Gyeonggi واقع شده است. دانشگاه آجو که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام با رتبه: 10000-14999 دانشجو) است. دانشگاه آجو دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 47 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانش آموزان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. دانشگاه آجو همچنین امکانات و خدمات متعددی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 2510

دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک

کره جنوبی - آسیا
107 Imun-ro, Dongdaemun-gu Seoul 02450 Seoul South Korea

دانشگاه مطالعات خارجی Hankuk که در سال 1954 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلان شهر بزرگ سئول (محدوده جمعیتی بیش از 5،000،000 نفر) واقع شده است. دانشگاه مطالعات خارجی Hankuk (HUFS) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش کره به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط کره جنوبی (محدوده ثبت نام تک رتبه: 25000-29999 دانشجو) است. دانشگاه مطالعات خارجی Hankuk (HUFS) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 66 ساله کره جنوبی دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. HUFS همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 2517