45 دانشگاه برتر یمن به ترتیب رتبه جهانی

دانشگاه علم و صنعت

یمن - آسیا
60th West Road, Sana'a, PO Box 15201 Sana'a 00967 Sanaa Yemen

دانشگاه علم و صنعت که در سال 1994 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر صنعا (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) صنعا واقع شده است. دانشگاه علم و فناوری (USTY) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی یمن به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی یمن است. دانشگاه علم و صنعت (USTY) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک رسمی آموزش عالی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی یمن 26 ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. USTY همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 6093

دانشگاه ملکه آروا

یمن - آسیا
PO Box 11586 Sana'a Sanaa Yemen

دانشگاه ملکه آروا که در سال 1996 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر صنعا (محدوده جمعیت 1,000,000 تا 5,000,000 نفر) صنعا واقع شده است. دانشگاه ملکه اروا (QAU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی یمن به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط یمن (محدوده ثبت نام تک رتبه: 15,000-19,999 دانشجو) است. دانشگاه کوئین آروا (QAU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این مؤسسه آموزش عالی 24 ساله یمن دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی یمن را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. QAU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر دانشگاهی از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 8037

دانشگاه الناصر

یمن - آسیا
60 Merters Road Sana'a 4365 Sanaa Yemen

دانشگاه الناصر که در سال 2007 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محیط شهری کلانشهر صنعا (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) صنعا واقع شده است. دانشگاه الناصر که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی یمن به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی یمنی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 3000-3999 دانشجو) است. دانشگاه الناصر دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می‌شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 13 ساله یمن دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 70-80٪ است که این سازمان آموزش عالی یمن را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. دانشگاه الناصر همچنین چندین تسهیلات و خدمات دانشگاهی و غیر دانشگاهی از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 9238

دانشگاه الرازی

یمن - آسیا
AlRabat St Sana'a Sanaa Yemen

دانشگاه الرازی که در سال 2009 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی است که در محیط شهری کلان شهر صنعا (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) صنعا واقع شده است. دانشگاه الرازی (RU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی یمن به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی یمن است. دانشگاه الرازی (RU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این مؤسسه آموزش عالی 11 ساله یمن دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. RU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 9722

دانشگاه حضرموت

یمن - آسیا
PO Box 50512 Mukalla Hadhramaut Yemen

دانشگاه حضرموت که در سال 1996 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط حومه شهر کوچک مکلا (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، حضرموت واقع شده است. این موسسه همچنین دارای یک پردیس شعبه در Almahra Soctra ans Sayun است. دانشگاه حضرموت (HU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی یمن به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط یمن (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 10,000-14,999 دانشجو) است. دانشگاه حضرموت (HU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی 24 ساله یمن دارای یک خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 10-20٪ است که این سازمان آموزش عالی یمن را به انتخابی ترین مؤسسه تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. HU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک‌های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه‌های تبادل، دوره‌های آنلاین و فرصت‌های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

رتبه جهانی: 11152

دانشگاه ایب

یمن - آسیا
PO Box 70270 Ibb City Ibb Yemen

دانشگاه Ibb که در سال 1996 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر کوچک Ibb City (محدوده جمعیت 50,000-249,999 نفر)، Ibb واقع شده است. دانشگاه ایب (IU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی یمن به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی یمنی بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه واحد: 25,000-29,999 دانشجو) است. دانشگاه Ibb (IU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترا در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی یمن 24 ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس آزمون ورودی است. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. IU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 11277

دانشگاه آینده

یمن - آسیا
Baghdad Street Sana'a Sanaa Yemen

دانشگاه آینده که در سال 2004 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی خصوصی انتفاعی است که در محیط شهری کلان شهر صنعا (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) صنعا واقع شده است. دانشگاه آینده (FU) که به طور رسمی توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی یمن به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی یمنی بزرگ (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 15000-19999 دانشجو) است که به طور رسمی به دین اسلام وابسته است. دانشگاه آینده (FU) دوره‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدارک پیش‌لیسانس (یعنی گواهی‌ها، دیپلم، کاردانی یا پایه)، مدارک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد در چندین زمینه تحصیلی می‌شوند. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این مؤسسه آموزش عالی یمن 16 ساله دارای خط مشی پذیرش انتخابی بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات گذشته دانشجویان است. محدوده نرخ پذیرش 60-70٪ است که این سازمان آموزش عالی یمن را به یک موسسه تا حدودی انتخابی تبدیل می کند. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. FU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی، کمک های مالی و/یا بورسیه تحصیلی، دوره های آنلاین و فرصت های آموزش از راه دور و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 11840