استاد ******Ro

استاد یاب، اولین پلتفرم هوشمند اپلای تحصیلی

******Ro

دانشگاه بارسلونا

ایمیل : برای مشاهده ایمیل لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

تعداد ارجاع :

i10-index :

h-index :

وب سایت دانشگاه :

نمودار تعداد ارجاعات استاد به تفکیک هر سال

ارسال نظر